Stowarzyszenie Wólka Center – informacja

Stowarzyszenie Wólka Center powstało w 2016 roku z inicjatywy największych przedsiębiorców z Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. Organizacja liczy 30 członków założycieli, w tym: EACC (European-Asian Commercial Center), GD Poland, ASG, ASEAN PL, ASEAN EU . Do Stowarzyszenia należą również firmy z Ukrainy, Pakistanu, Indii, Rosji oraz Polski.

 W Stowarzyszeniu obowiązują trzy rodzaje członkostwa:

 - zwyczajne – dotyczy osób fizycznych
 - wspierające – w odniesieniu do firm
 - honorowe – decyzja należy do Zarządu

 W skład Zarządu wchodzą trzy osoby: Hùng Trȁn Trọng (Prezes Zarządu), Felix – Qi Wong (.....), Ch Hien.

 Stowarzyszenia Wólka Center przyjęło do realizacji kilka strategicznych celów biznesowych:

  • wspieranie przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej i okolicach
  • zapewnienie przedsiębiorcom w Wólce Kosowskiej bezpiecznego miejsca handlu, zgodnie z polskim prawodawstwem
  • wykreowanie Wólki Kosowskiej jako miejsca nawiązywania relacji biznesowych
  • edukacja członków Stowarzyszenia w zakresie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce
  • podejmowanie inicjatyw biznesowych we współpracy z samorządem lokalnym Stowarzyszenie wyznaczyło sobie również cele pozabiznesowe:
  • wspieranie inicjatyw kulturalnych społeczności narodowych tworzących społeczność Wólki Kosowskiej, w tym związanych z nauką języka krajów pochodzenia
  • wspieranie sportu
  • integracja ze społecznością gminy Lesznowola
  • budowanie trwałych relacji z samorządem lokalnym